BUY

$ 5BR | 4BA

6215 ARAPAHOE St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 4BA

21404 62nd St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 3BA

21616 W 45th Ter, Shawnee, KS 66218

$ 5BR | 3BA

475 Terrace Trl, Lake Quivira, KS 66217