BUY

$ 4BR | 2BA

7410 Charles St, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 3BA

7015 CLAIRBORNE Ct, Shawnee, KS 66217

$ 4BR | 3BA

14615 W 70TH St, Shawnee, KS 66216

$ 4BR | 3BA

5213 Meadowsweet Lane, Shawnee, KS 66226