BUY

$ 4BR | 3BA

7037 Round Prairie St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

22334 W 44th Ter, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

22110 W 52nd St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 2BA

21312 W 58th St, Shawnee, KS 66218