BUY

$ 3BR | 2BA

8820 N Grand St, Kansas City, MO 64155

$ 3BR | 2BA

819 NE Cookingham Dr, Kansas City, MO 64155

$ 3BR | 2BA

10049 N Wyandotte St, Kansas City, MO 64155

$ 2BR | 2BA

9587 N Main St, Kansas City, MO 64155