BUY

$ 2BR | 1BA

421 NE 55th St, Kansas City, MO 64118

$ 3BR | 1BA

5404 N Bales Ave, Kansas City, MO 64119

$ 3BR | 2BA

5605 N Garfield Ave, Gladstone, MO 64118

$ 2BR | 1BA

6027 NE Vivion Rd, Kansas City, MO 64119