BUY

$ 5BR | 4BA

22507 W 56th St, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

6743 Red Oak Dr, Shawnee, KS 66217

$ 5BR | 4BA

5838 Woodstock St, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 4BA

14203 W 51 Ct, Shawnee, KS 66216