BUY

$ 4BR | 2BA

409 S 79TH St, Kansas City, KS 66111

$ 2BR | 1BA

8023 Kansas Ave, Kansas City, KS 66111

$ 3BR | 1BA

7640 Tauromee Ave, Kansas City, KS 66112

$ 3BR | 1BA

501 S 81st St, Kansas City, KS 66111