BUY

$ 3BR | 1BA

406 N 81st Ter, Kansas City, KS 66112

$ 3BR | 1BA

207 N 81st Ter, Kansas City, KS 66112