BUY

$ 4BR | 3BA

17164 W 161st Ter, Olathe, KS 66062

$ 4BR | 3BA

17070 W 163rd Ter, Olathe, KS 66062

$ 4BR | 3BA

17024 W 163rd Ter, Olathe, KS 66062

$ 4BR | 3BA

13260 S Lakeshore Dr, Olathe, KS 66061