BUY

$ 3BR | 2BA

8401 Laramie St, Desoto, KS 66018

$ 4BR | 3BA

8425 Laramie St, Desoto, KS 66018

$ 4BR | 2BA

31545 W 85th St, Desoto, KS 66018

$ 4BR | 4BA

8444 Waverly Rd, Desoto, KS 66018