BUY

$ 4BR | 3BA

1210 W 67th Ter, Kansas City, MO 64113

$ 3BR | 2BA

601 W 70th Ter, Kansas City, MO 64113

$ 4BR | 2BA

427 W 58 Ter, Kansas City, MO 64113

$ 3BR | 2BA

700 W 31st St, Kansas City, MO 64108