BUY

$ 4BR | 2BA

21719 W 52nd Ter, Shawnee, KS 66226

$ 4BR | 3BA

20603 W 71st Ter, Shawnee, KS 66218

$ 4BR | 2BA

22505 W 52ND Ter, Shawnee, KS 66226

$ 3BR | 2BA

7114 Long Ave, Shawnee, KS 66216