BUY

$ 4BR | 2BA

4609 N 121st Ter, Kansas City, KS 66109

$ 3BR | 2BA

2729 N 102 St, Kansas City, KS 66109

$ 4BR | 3BA

3722 N 113th St, Kansas City, KS 66109

$ 2BR | 2BA

11316 Cleveland Ave, Kansas City, KS 66109