BUY

$ 2BR | 1BA

3350 N 79th St, Kansas City, KS 66109

$ 2BR | 1BA

7236 Parkview Ave, Kansas City, KS 66109