BUY

$ 3BR | 1BA

3448 N 70th Ter, Kansas City, KS 66109

$ 3BR | 1BA

2520 N 75th St, Kansas City, KS 66109

$ 2BR | 1BA

3705 N 60th St, Kansas City, KS 66104

$ 3BR | 1BA

6115 NOGARD Ave, Kansas City, KS 66104