BUY

$ 2BR | 1BA

4710 N KANSAS Ave, Kansas City, MO 64117

$ 3BR | 1BA

4841 N Smalley Ave, Kansas City, MO 64119

$ 3BR | 1BA

7917 NE 56th St, Kansas City, MO 64119

$ 3BR | 2BA

4404 N Jackson Ave, Kansas City, MO 64117