BUY

$ 3BR | 1BA

5116 NE 46th St, Kansas City, MO 64117

$ 3BR | 2BA

4210 N Colorado Ave, Kansas City, MO 64117

$ 4BR | 1BA

5019 N Oakley Ave, Kansas City, MO 64119

$ 2BR | 1BA

4460 N Walrond Ave, Kansas City, MO 64117