BUY

$ 3BR | 2BA

11912 W 49th St, Shawnee, KS 66216

$ 5BR | 3BA

13022 W 57th Ter, Shawnee, KS 66216

$ 3BR | 2BA

5311 Bond St, Shawnee, KS 66203

$ 4BR | 2BA

4901 Lone Elm St, Shawnee, KS 66226