BUY

$ 3BR | 1BA

115 N Blake St, Olathe, KS 66061

$ 3BR | 2BA

16390 S Blake St, Olathe, KS 66062

$ 4BR | 2BA

1419 S Sheridan Bridge Pl, Olathe, KS 66062

$ 3BR | 2BA

18795 W 160th Pl, Olathe, KS 66062