BUY

$ 6BR | 2BA

320 N Blake St, Olathe, KS 66061

$ 3BR | 1BA

528 N Woodland Rd, Olathe, KS 66061

$ 3BR | 2BA

1400 E 124TH St, Olathe, KS 66061

$ 3BR | 2BA

1405 W Prairie St, Olathe, KS 66061