BUY

$ 3BR | 2BA

4321 W 54th St, Roeland Park, KS 66205

$ 4BR | 3BA

3311 W 50th St, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 2BA

5219 LINDEN St, Roeland Park, KS 66205

$ 6BR | 5BA

4747 Delmar St, Roeland Park, KS 66205

$ 2BR | 1BA

4919 W 57 Ter, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 1BA

5116 W 51st St, Roeland Park, KS 66205

$ 2BR | 1BA

5533 Nall Ave, Roeland Park, KS 66202

$ 2BR | 2BA

5330 Rosewood St, Roeland Park, KS 66205

$ 4BR | 2BA

4542 W 50th St, Roeland Park, KS 66205

$ 4BR | 3BA

5207 Howe Dr, Roeland Park, KS 66205

$ 4BR | 3BA

5313 Clark Dr, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 2BA

4316 53rd Ter, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 2BA

5441 Ash St, Roeland Park, KS 66205

$ 2BR | 1BA

5116 W 50TH Ter, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 2BA

5208 Delmar St, Roeland Park, KS 66205

$ 2BR | 3BA

4510 W 54th Ter, Roeland Park, KS 66205

$ 2BR | 1BA

5225 Birch St, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 1BA

4743 Windsor St, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 2BA

5712 Birch St, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 2BA

5112 Nall Ave, Roeland Park, KS 66202

$ 4BR | 4BA

4912 MOHAWK Dr, Roeland Park, KS 66205

$ 3BR | 1BA

3805 W 47th St, Roeland Park, KS 66205