BUY

$ 3BR | 2BA

609 Shanandoah Dr, Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 2BA

704 Heather Knoll Dr, Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 2BA

700 Heather Knoll Dr, Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 1BA

900 W 3rd St, Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 2BA

704 W Meriwood Lane, Edgerton, KS 66021

$ 2BR | 2BA

32885 W 207 St, Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 2BA

32875 W 207 St, Edgerton, KS 66021

$ 5BR | 3BA

30875 W 199 , Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 2BA

32275 W 207 St, Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 2BA

32655 W 207 St, Edgerton, KS 66021

$ 5BR | 5BA

2343 N 600 Rd, Edgerton, KS 66021

$ 4BR | 3BA

32243 W 207th St, Edgerton, KS 66021

$ 3BR | 3BA

18958 Dillie Rd, Edgerton, KS 66021

$ 4BR | 3BA

32185 W 207th St, Edgerton, KS 66021

$ 5BR | 3BA

17250 Edgerton Rd, Edgerton, KS 66021

$ 4BR | 3BA

715 W 8TH St, Edgerton, KS 66021